ใช้ถุงผ้า เกี่ยวอะไรกับโลกร้อน

ด้วยกระแสถุงผ้าที่กำลังร้อนแรง หลายคนเข้าใจถึงประโยชน์ แต่ก็มีอีกหลายคนเหมือนกันที่หันมาใช้ถุงผ้า ตามกระแส เป็นแฟชั่น ทำให้ใช้ประโยชน์จากถุงผ้าได้ไม่เต็มที่ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่นไปซื้อของแต่กลับนำถุงหิ้วพลาสติก ใส่ในถุงผ้าอีกที มันไม่ได้ช่วยถุงพลาสติกเลย อาจแย่ซะด้วยซ้ำ

แล้ว ถามว่า “ลดใช้ถุงพลาสติก เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อน และไม่ใช้ ถุงพลาสติก ช่วยโลกได้อย่างไร? แน่นอนคำตอบก็คือ ได้

ด้วยข้อเท็จจริงคือ ภาวะโลกร้อน เกิดจากน้ำมือมนุษย์ถึง 90% ซึ่งมาจากกิจกรรมหลักๆ คือการเผาผลาญเชื้อเพลิง ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ อย่างมากมาย จนไม่สามารถสะท้อนความร้อนจากพื้นผิวโลก ออกไปนอกโลกได้ทัน ส่งผลทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทั่วโลก ซึ่งเป็นมหันตภัยกับมนุษย์อย่างเราอย่างมาก เช่น

  • พายุต่างๆที่เกิดถี่ และรุนแรงมากขึ้น
    •ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ส่งผลกระทบทางระบบนิเวศน์
    • สภาวะอากาศที่แปรปรวน จนยากจะคาดเดา ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ
    • ฤดูกาล และวงจรการเกษตรเปลี่ยนแปลง ทำให้ผลผลิตลดลง
    • โรคระบาดใหม่ๆ และรุนแรงทำให้คนและสัตว์ ล้มตายเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ภาวะโลกร้อนเป็นผลกระทบที่มี การใช้ถุงพลาสติกเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุ คือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณCO2 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก เกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และหากต้องเผาเพื่อกำจัดถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว ยิ่งจะก่อเหตุทำให้ส่งผลกระทบ และตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ

ขอยกตัวอย่างตัวเลขข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งคือ ถุงพลาสติก ใบ ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ถึง 450 ปี แต่หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจะทำให้เกิดมลภาวะ ทำให้โลกร้อน และลดการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ กว่า 100 ล้านถุง/ปี

ข้อมูล ปัจจุบัน (กันยายน 2550 ) กทม.ต้องเก็บขยะมากถึง 85,00 ตัน/วัน เป็นถุงพลาสติกถึง 21 % หรือ 1,800 ตัน/วัน ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะได้ถึงวันละ 1.78 ล้านบาท/วัน หรือคิดเป็น 650 ล้านบาท/ปี