ตัวอย่างงานถุงผ้าดิบ

ถุงผ้าดิบ P1_01 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ thappline-ptt

ถุงผ้าดิบ P1_01 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ thappline-ptt

ถุงผ้าดิบ P1_02 คณะสัตวศาสตร์ แม่โจ้ ต้อบรับน้องใหม่

ถุงผ้าดิบ P1_02 คณะสัตวศาสตร์ แม่โจ้ ต้อบรับน้องใหม่

ถุงผ้าดิบ P1_03 งาน

ถุงผ้าดิบ P1_03 งาน"THAILAND SEED HUB 2017"

ถุงผ้าดิบ P1_04 โรงเรียนนกพิราบอาสาปีที่ 6

ถุงผ้าดิบ P1_04 โรงเรียนนกพิราบอาสาปีที่ 6

ถุงผ้าดิบ P1_05 ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค

ถุงผ้าดิบ P1_05 ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ มีโชค

 ถุงผ้าดิบP1_06 central กาดหลวง

ถุงผ้าดิบP1_06 central กาดหลวง

ถุงผ้าดิบP1_07  I Love Library

ถุงผ้าดิบP1_07 I Love Library

ถุงผ้าดิบP1_08 มุกดาหารสะพานมิตรภาพ

ถุงผ้าดิบP1_08 มุกดาหารสะพานมิตรภาพ

ถุงผ้าดิบP1_09 โครงการศิลปะทอผ้าไหม

ถุงผ้าดิบP1_09 โครงการศิลปะทอผ้าไหม

ถุงผ้าดิบP1_10 งาน Harvest เก็บเกี่ยว

ถุงผ้าดิบP1_10 งาน Harvest เก็บเกี่ยว

ถุงผ้าดิบP1_11 วิถี สุรินทร์ วิถีธรรมชาติ

ถุงผ้าดิบP1_11 วิถี สุรินทร์ วิถีธรรมชาติ

ถุงผ้าดิบP1_12 ทุนการศึกษา จ. ชัยนาท

ถุงผ้าดิบP1_12 ทุนการศึกษา จ. ชัยนาท

ถุงผ้าดิบP1_13 Surin Majestic

ถุงผ้าดิบP1_13 Surin Majestic

ถุงผ้าดิบP1_14 we share togeter สระบุรี

ถุงผ้าดิบP1_14 we share togeter สระบุรี

ถุงผ้าดิบP1_15 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน

ถุงผ้าดิบP1_15 เทศบาลตำบลบ้านแป้น ลำพูน

ถุงผ้าดิบP1_16 โครงการ this bag healped save a dog

ถุงผ้าดิบP1_16 โครงการ this bag healped save a dog

ถุงผ้าดิบP1_17 green heart เครือเบทาโกร

ถุงผ้าดิบP1_17 green heart เครือเบทาโกร

ถุงผ้าดิบP1_18 โรงแรม dusitD2 & Royal Princess เชียงใหม่

ถุงผ้าดิบP1_18 โรงแรม dusitD2 & Royal Princess เชียงใหม่