กิจกรรมกับถุงผ้า

ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ภายใต้ชื่อ เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม

ภายใต้ชื่อ กิจกรรม “เพ้นท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม” เป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อฝึกและพัฒนาตัวเอง และ เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ได้ประโยชน์หลายต่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้ธรรมมะ ฝึกสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านกิจกรรมวาดภาพ ระบายสีบน ถุงผ้าดิบ สำหรับใส่ขวดน้ำ โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่มีจิต อาสา จะได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ออกแบบ วาดภาพ ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท่าน จนกระทั้งเพ้นท์สีสวยสดงดงามลงบนถุงผ้าดิบ ซึ่งเป็นกุศโลบายการเรียนรู้ธรรมะ และเจริญสติภาวนา ผ่านกิจกรรม

ทั้งนี้ถุงผ้าที่เกิดจากความตั้งใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะถูกนำไปให้เกิดประโยชน์ในด้านการใช้สอย สร้างกำลังใจให้แก่เด็กด้อยโอกาส ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้

 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โถงกิจกรรม ชั้น ๑ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คุณตุ๊ก ปัญชลี โทร ๐๘ ๑๖๘๕ ๗๐๑๘